Facebook
NAZWA OBIEKTU: Koncepcja architektoniczno-budowlana zespołu szkół w Skokowej

LOKALIZACJA: Skokowa
FAZA: projekt koncepcyjny
INWESTOR: Zespoł szkół w Skokowej
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
• powierzchnia terenów sportowych: 4283,72m2,
• powierzchnia strefy parkingowej: 7994,92m2,
• powierzchnia placu zabaw: 964,49m2,
• powierzchnia terenów rekreacyjnych: 17 519,36m2.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Radomir Borodziuk, Aneta Nosal, Aleksandra Trzęsicka, Ewa Małecka, Maria Więcław 

PROJEKT