Facebook
NAZWA OBIEKTU: Kompleks biurowo-garażowo-warsztatowy Rozdzielni Gazu Będzin

LOKALIZACJA: Będzin

PROJEKT: 2012/2013

FAZA: projekt budowlano - wykonawczy

INWESTOR: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 2500 m²

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Radomir Borodziuk, Marek Koczy,
Katarzyna Marczykiewicz, Mateusz Przystaś

 

 PROJEKT: