Facebook
NAZWA OBIEKTU: Przedszkole publiczne Mysłowice

LOKALIZACJA: Mysłowice

PROJEKT: 2016

FAZA: projekt budowlano-wykonawczy

INWESTOR: Gmina Miasto Mysłowice

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KOMPLEKSU: 900 m²

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Radomir Borodziuk, Mateusz Przystaś,
Paulina Babiak, Justyna Motyka

PROJEKT