Facebook
NAZWA OBIEKTU: Akcelerator biznesowy - kompleks modularnych hal przemysłowych

LOKALIZACJA: Żory
PROJEKT: 2017
FAZA: projekt koncepcyjny
INWESTOR: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 4 BUDYNKÓW: 14602,16 m²
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Radomir Borodziuk, Mateusz Przystaś,
Izabela Łuszczkiewicz, Paulina Babiak; Paulina Wadowska;
Marcin Morga - wizualizacje

 

PROJEKT