Facebook
NAZWA OBIEKTU: Osiedle Mieszkaniowe TBS w Gliwicach

LOKALIZACJA: Gliwice
PROJEKT: 2018
FAZA: projekt koncepcyjny, budowlano-wykonawczy
INWESTOR: TBS II , Gliwice
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 6 BUDYNKÓW: ok. 10 000 m²
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Radomir Borodziuk, Mateusz Przystaś, Oktawian Stolarczyk
Alicja Kochańska- wizualizacje

PROJEKT: